บริการของเรา

บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

บริษัท กานต์ อินสเป็คชั่น จำกัด มีบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในหลายด้าน โดยวิศกรที่มีความรู้ความชำนาญ ภายใต้กฏหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิเช่น

1.บริการทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซิโตรเลียมเหลว LPG

2.บริการทดสอบและตรวจสอบ ปจ.1 ปั้นจั่น เครน

3.บริการทดสอบและตรวจสอบ ปจ.2 รถเครน รถเฮี๊ยบ

4.บริการทดสอบและตรวจสอบลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่ง

5.บริการทดสอบและตรวจสอบ รอก

6.บริการตรวจทดสอบและตรวจสอบ รถขุด รถตัก และเครื่องจักรต่างๆ

7.บริการตรวจทดสอบและตรวจสอบ ภาชนะรับแรงดัน ถังลม

8.บริการตรวจทดสอบและตรวจสอบ หม้อต้มไอน้ำ

9.บริการตรวจทดสอบและตรวจสอบ ระบบห้องเย็น