หม้อไอน้ำ boiler

บริการตรวจสอบประจำปีหม้อไอน้ำ (Boiler)

หม้อไอน้ำ หมายถึง เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิดทำด้วยเหล็กกล้าและถูกออกแบบมาตามหลักวิศวกรรม  เมื่อน้ำเดือดก็จะกลายเป็นไอ ไอน้ำที่ได้จะถูกนำเข้าไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้ความร้อนจากไอน้ำฆ่าเชื้อโรค ล้างคราบน้ำมัน เป็นต้น
                                                                          
หม้อไอน้ำเราแบ่งเป็นหลักๆ 2 แบบ
1. แบบท่อไฟ (fire tube boiler) หลักการทำงานก็คือ ไฟจะวิ่งไปตามท่อแล้วมีน้ำล้อมรอบ
2. แบบท่อน้ำ (water tube boiler) หลักการทำงานก็คือ น้ำจะวิ่งอยู่ในท่อส่วนไฟจะวิ่งล้อมรอบ
  

กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เนื่องจากหม้อไอน้ำสามารถผลิตแรงดันได้ด้วยตัวเอง ถ้ามีการใช้งานและการบำรุงรักษาไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการระเบิดได้

หม้อไอน้ำที่นิยมใช้กันทั่วไป

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (fire tube boiler)

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (water tube boiler)

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำตั้ง (Once Through Boiler)