เกี่ยวกับเรา

บริษัท กานต์ อินสเป็คชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2560 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยดำเนินงานด้านการทดสอบและตรวจสอบภายใต้กฏหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ โดยวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาชนะรับแรงดัน ถังลม ระบบท่อ หม้อต้มไอน้ำ รวมไปถึง ปั้นจั่น เครน และเครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐอื่นๆ

บริษัทชั้นนำต่างๆที่เราเคยร่วมงานด้วย